Kik szégyenülnek meg? Kik azok, akik nem örökölnek?

Folytatjuk sorozatunkat a hívő jutalmazásáról két nagyon izgalmas témakörben. Először megvizsgáljuk, mit ért János az alatt, hogy meg ne szégyenüljünk az ő eljövetelekor. 1 János 2:28:

És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.”

János apostol is megszégyenülhet? Akár mások miatt?

A következő kérdés Isten királyságának az öröklésével foglalkozik. Központi igeversünk gyakran vált ki nagy vihart hívők körében. Gal. 5:19-21:

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

A súlyosabbakat még értenénk, hogy nem örökölnek. De egy kis „patvarkodás” vagy „ezekhez hasonló” és már nem is örököljük a királyságot? Amikor a paráznákat nyilvános bűnvallásra hívjuk, mert veszélyben az üdvösségük, akkor hívjuk-e a kicsit patvarkodókat is? Egyáltalán örökölni ugyanazt jelenti-e, mint bemenni? Pál három kulcs helyen is használja ezt a kifejezést, ezeket tesszük vizsgálatunk tárgyává.

A tanítás elhangzott a Keren Jesuah Messiás közösség alkalmán 2017. 11. 11-én.