Miért engedte meg Isten? – hangzik el a súlyos kérdés a holokauszttal kapcsolatban. Nincsenek tökéletes válaszok. Nehéz a szó és elakad a hang. A 22. zsoltárban olvassuk a prófétai sorok között a Messiás kérdését: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” 950 évvel a helyettesítő áldozata előtt.

Isten emberré lett, és magára vállalta a legnagyobb mélységet, a világ összes bűnét, azért, hogy bárkivel ott legyen a sötétség órájában. Sírt egyetlen ember, Lázár, halála fölött, és sírt Jeruzsálem eljövendő pusztulásán, a nép pusztulásán és szétszórtásán. Nem tudjuk a pontos választ minden kérdésre, de tudjuk, hogy Isten nem felejtette el az ő népét. A halálból és tragédiából világméretű összegyűjtés fakadt. És a történetnek lesz folytatása. Nem minden részében örömteli, de a vége a történetnek Izrael népének nemzeti bűnbánata, megváltása, az újszövetség beteljesülése, a Messiás visszatérése, és a nemzet második és egyben utolsó világméretű összegyűjtése, már hitben a messiási királyságra.

A zsoltár nemcsak a legsötétebb pillanatát mutatja meg a történelemnek a Messiás szempontjából. Kijelenti a helyreállítást, és a Messiás uralkodását népe és a pogány nemzetek fölött is (Zsolt. 22:24-29):

Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata! Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt. Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Éljen szívetek örökké! Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!

A mellékelt hanganyag a Keren Yesuah Messiási közösség alkalmán, a Nemzetközi Holokauszt emléknapján hangzott el.