Szokásosan a Korinthusi levél egyik igéjét (2 Kor. 13:5) arra használják, hogy buzdítsák a gyakorló hívőket megváltásuk valódiságának a megvizsgálására. Természetesen helyes dolog megvizsgálni azt, hogy miben hittünk az evangéliumot illetően, de miután elhittük, hogy megváltottak vagyunk, elfogadtuk azt, amit Isten Igéje állít rólunk, az a fajta önvizsgálat, amit sokan feltételeznek erre az írásrészre építve, nagyon elcsüggesztő gyakorlattá válhat. Ha ugyanis hitünk középpontjában nem az evangélium áll, elveszhetünk a szubjektív önértékelésünkben, elveszíthetjük a bizonyosságunkat a megváltásban, ami aláássa a spirituális növekedést és az érettséget. Gyakran lehet találkozni érett régi hívőkkel, akik korábban ugyan ismerték a Krisztusban megnyert szabadságot, de később áldozatul estek a folyamatos önvizsgálódásnak, és mivel fókuszuk az evangélium ingyenes kegyelme helyett a saját cselekedetik váltak, napi szinten kezdtek kételkedni a megváltásukban.

2 Kor. 13:5: Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.

A mellékelt hanganyag elhangzott a Keren Jesuah Messiási közösség alkalmán 2017. 06. 24-én