Blogok

A kegyelem teológiájának hamis üdvbizonyosság lehet az eredménye?

A kegyelem teológiájának tanítása szerint mindaz, aki hisz abban, hogy Jézus Krisztus a Messiás az Isten Fia, aki meghalt a kereszten, bűneikért feltámadt a halálból, és garantálja az örök megváltást, újjászülettek. Biztosak lehetnek benne, hogy megváltottak.

Kik a „Sátán zsinagógája”?

Ez egy olyan visszatérő fordulat, amelyre gyakran hivatkoznak antiszemita töltetű írásmagyarázatok. Az Írásokban két helyen szerepel a kifejezés:

A szukkót jelenkori alkalmazása

A sátoros ünnep végén szeretnénk röviden beszélni arról a fontos kérdésről, hogyan kapcsolta össze Jesua földi szolgálata idején a szertartások két fontos eseményét a mi hívő életünkkel. 

Mi a kegyelmi élet?

Összefoglaló tanításunkban megvizsgáljuk mind egyéni, mind közösségi szempontból azokat az akadályokat, amelyek képesek meghiúsítani azt az életet, amit Isten szán nekünk. Az ő kegyelme az újjászületésünk és teljes megszentelődésünk, növekedésünk egyetlen megfelelő forrása és helyes motivációja. Isten szándéka szerint a hívő örömét leli a szabadságban, amit a Messiásba mint Megváltóba vetett hit által kapott meg.

Megszentelődés - kinek a munkája?

Miriam és Márta története régóta foglalkoztatott. Bár kaptam válaszokat arra a kérdésre, hogy miért Mária választotta a jobbik részt, ezek a válaszok nem voltak kielégítőek minden szempontból. A kérdéses írásrész a Lukács 10-ben található (38-42).

Találkozások Isten kegyelmével - 1. rész

Mivel a megváltás kegyelemből történik és hit által lehet elfogadni, kulcskérdés minden ember számára, hogy felismeri-e és elfogadja Isten legnagyszerűbb igazságát, amit a Messiásban adott nekünk. Nemcsak a világ gondolkodása, hanem a vallás gondolkodása és mindennapi gyakorlata is legtöbbször szembemegy a kegyelem üzenetével. Ugyanakkor a világban is képes néha megjelenni a kegyelem és a feltétel nélküli szeretet, pl. egy jó házasságban a szülő-gyerek kapcsolatban vagy akár jó barátok között is.

A tanítványság ára - 3. rész

A megváltás ingyenes ajándék, a bensőséges tanítványság viszont nagyon drága. A megváltás elsősorban Isten akaratát az ár kifizetésében és a megbékélésben mutatja, a tanítványság viszont magába foglalja Isten teljes akaratát. A megváltás feltétele a „hit” a tanítványságé "benne maradni", "engedelmeskedni", "szeretni", "megtagadni magunkat", "felvenni a keresztünket", "követni", "elveszíteni az életünket". A megváltás egy új születés, a tanítványság egy életen át tartó növekedés.

Az antiszemitizmus gyökere

A zsidó hagyomány legszomorúbb ünnepe az Áv hónap 9-e (ebben az évben augusztus 1-e). A Tisá BeÁv gyász az első és második jeruzsálemi templom lerombolása, illetve más a zsidóságot ért tragikus események miatt. Az alábbi írás a zsidókat ért leghosszabb üldözés gyökereit kutatja, amely ellentmondásos módon éppen a „keresztény” Európában történt.

Péter a tanítványság mintája - 2. rész

Nagyszerű dolog a tanítványság. De meg kell értenünk, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A hit nélküli tanítvány legjobb esetben is csak saját vagy mások rendszerének mozgalmára lesz, és dolgozik az üdvösségéért: megszolgálja, bizonyítja, próbálja megtartani, fél hogy elveszíti, vagy éppen, hogy meg sem szerezte. A rettegés élete velejárója lesz, mert nem veszi észre, hogy kizárólag saját (teológiai) rendszerének emberi törvényei stresszelik. Egyre szigorúbb törvényeket állít fel, leginkább másoknak, de sokszor saját magának is.

Hogyan lesz valaki tanítvány? - 1. rész

Hogyan lesz valaki tanítvány? Annak születik (újjászületéskor) vagy azzá válik? Mit jelent az, hogy tanítvánnyá tenni? A Máté evangélium felszólítása:

Önvizsgálat - De mi a célja?

Szokásosan a Korinthusi levél egyik igéjét (2 Kor. 13:5) arra használják, hogy buzdítsák a gyakorló hívőket megváltásuk valódiságának a megvizsgálására. Természetesen helyes dolog megvizsgálni azt, hogy miben hittünk az evangéliumot illetően, de miután elhittük, hogy megváltottak vagyunk, elfogadtuk azt, amit Isten Igéje állít rólunk, az a fajta önvizsgálat, amit sokan feltételeznek erre az írásrészre építve, nagyon elcsüggesztő gyakorlattá válhat.

LAODICEA - hívők vagy nem hívők?

Kik ezek a langyosak? Nemrég úgy gondoltam, hogy a laodiceai gyülekezet a Jelenések könyvében egy olyan közösséget mutat be, ahol a sorokat a nem hívők töltik fel. De mi értelme megállapítani a nem hívőkről, hogy langyosak, megtérésre hívni őket akárcsak a korábbi hat gyülekezetből ötöt, és a cselekedeteik megváltoztatására, jó cselekedetekre sarkallni őket az újjászületés üzenete nélkül? 

Az alábbi hangfelvétel a Jelenések könyve Bibliatanulmányon hangzott el 2017. 06. 17-én.

Az aranyborjú keresése avagy az experimentális kereszténység veszélyei

Régebben sokat viccelődtünk a „bizonyságok fellegei” kifejezésen. Igazából magunkat is kifiguráztuk, mert évekig elhittük azt a hozzáadott értelmezését a fordulatnak, amit környezetünkben, és másutt is oly gyakran értettek a kifejezés alatt. Valahogy így beszéltek és gondolkodtak erről: Isten számos „kézzelfogható” csodát és bizonyságot tesz mindennapjainkban, és amikor ezeket megosztjuk, ezek lesznek a „bizonyságok fellegei”.

Mi teljesedett be pünkösdkor, a savuot ünnepén?

Pünkösd ünnepe kapcsán témánk az ünnep beteljesedése, az izgalmas Jóél idézet Pétertől az első nagy prédikációja során, (mi a helyzet az álmokkal és próféciákkal a gyülekezet korában,) illetve mire gondolt Pál, amikor azt állította, hogy az ajándékok az egyházban a teljesség eljöveteléig működnek?

A Savuot/Hetek/Pünkösd ünnepének szimbolikus üzenetei

„ A ti lakóhelyeitekből hozzatok fel két meglóbálni való kenyeret; két tized efa lisztlángból legyenek azok, kovásszal sütve, zsengékül az Úrnak.” (3Mózes 23:17)

Aki mindvégig kitart, üdvözül?

Bizonyos igehelyek, úgy tűnik első olvasatra támogatják akár azt a teológiai érvelést, hogy az újjászületésünket életünk végéig cselekedeteinkkel kell bizonyítani, ha nem így van, akkor nem is születtünk újjá (öt pontos kálvinizmus), vagy éppen a másik irányból megközelítve, aki nem tart ki végig, nem állhatatos hitben, ami persze cselekedetekben/gyümölcs

Motivációk Isten szolgálatában 2. rész - A helyes bibliai motivációk

Szemben a helytelen indítékokkal az Írás világos útmutatást ad számunkra a szolgálat és a szent élet helyes motívumait illetően. Lássunk most öt különböző és könnyedén azonosítható motivációt egy kicsit talán a fontossági sorrendet is figyelembe véve.

Motivációk Isten szolgálatában 1. rész - A helytelen motivációk

Az Írásokból világosan látszik, hogy lehetségesek a helyes és a helytelen motivációk is a hívő életében. Miért szolgáljuk Istent? Sokan közülünk nem nagyon foglalkoztak még azzal, hogy szemügyre vegyék azokat a motivációs tényezőket, amelyek cselekedeteik mögött meghúzódnak.