Akit az Atya nem vonz, annak már nincs is esélye?

A farizeusok azért nem fogadták el a Messiást, mert Isten tulajdonképpen nem is választotta ki őket az üdvösségre? János 6:44 egy tipikus esete annak, amikor egy teológiai rendszer túlságosan ráül az Írások megértésére, és szinte észrevétlenül átírja a szöveg valódi mondanivalóját. A kérdéses rész így szól:

Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. 


Ezek szerint a vallási vezetők és mellettük Izrael népe azért nem fogadta el a Messiást, mert bár válaszottt nép voltak, de nem voltak a legtöbben kiválasztva az üdvösségre? Ijesztő állítás (nemcsak nekik hanem a vers minden olvasójának), ami homlokegyenest szembemegy sok más bibliai verssel. A protestantizmus egyik legelterjedtebb teológiai rendszere mégis ezt állítja. De valóban ezt jelenti ez a vers? A Keren Jesuah Messiási közösság alkalmán 2018 február 10-én elhangzott hanganyagból kiderül.