Három kérdés (pogányok a törvény alatt, Jelenések könyve témái)

A mellékelt hangfelvételen három kérdéssel foglalkozunk:

  1. Ha a törvény vége Krisztus, és a pogányok (nem zsidók) sosem voltak a törvény alatt, akkor miért mondja Pál egy nem zsidó közösségnek, hogy "Krisztus váltott meg minket a törvény átkától" a Galatákhoz írott levelében?
  2. A hét gyülekezet magyarázatában a Thiatirabeli gyülekezetet hangsúlyosan összekapcsoltuk a római katolikus egyházzal, különös tekintettel a középkori történetét illetően. Viszont a Jelenések 2:19 egyáltalán nem illik a középkori katolicizmusra: 

Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.

3. Lukács 21:36 utal a nyomorúság előtti elragadatásra. El lehet kerülni mindezeket, amik következnek. Viszont úgy tűnik Lukács 21:34 alapján, hogy csak a kitartó és éber hívők részesülnek mindebben. A resteket meglepi mindaz, ami következik. Ez a hívők két csoportját mutatja be?

De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt! (Lukács 21:24-36)