A Róma levél 9-11 fejezetének üzenete

A tanítás a Róma levél rövid öszefoglalása különös tekintettel a 9-11. fejezetekre. Mi Pál üzenetének a fő mondanivalója? A nem hívő zsidók megváltásban játszott történelmi szerepére koncentrál a jelenben, vagy az összes nem hívő ember ontológiai (lételméleti) helyzetére minden időkben?

Állításaink a következők:

(1) Róma 9 a nem hívő zsidókra koncentrál, nem foglalkozik az isteni cselekedetek metafizikájával és az emberi szabadsággal. Sokkal inkább foglalkozik azzal problémával, amit a zsidók hitetlensége jelent az evangéliuma és missziója hitelességét illetően.

(2) A zsidók útja a  megváltás hit által, egy olyan tény, amely helyreállítja Pál állításának a hitelét, hogy az evangélium elég erős zsidó és nem zsidó megmentésére. 

(3) Isten szabad arra, hogy ezeket a zsidókat hit által mentse meg, és ezért nem igazságtalan, hogy elutasítja őket, ha a törvény cselekedeteiben bíznak. 

(4) A zsidók reménységének alapja Isten irgalma a megváltásra. 

 

A tanítás 2019. február 2-án hangzott el a Keren Jesuah messiási közösség összejövetelén.