Keren Jesuah Messiási közösség

Keren Jesuah néven messiási közösséget indítunk 2017. január 14-től Budapesten a XIII. kerületben, kéthetente szombat délelőtt 10.30-kor a bibliaiskolával váltakozó ritmusban. 2019-ben alkalmaink január 5-én kezdődnek, ettől kezdve kéthetente, páratlan héten lesznek.

Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. (ApCsel 2:41-42)

Apostolok tudománya: Az Ige tanulmányozása

Közösség: összegyűlni rendszeresen

Kenyér megtörése: úrvacsora (a másik rendtartás a bemerítés)

Könyörgések: ima

Dicséret:

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. (Kol. 3:17)

Miért messiási: Ahogy az Ari’EL szolgálat, úgy közösségünk is kiemelt figyelmet szentel az Írások zsidó eredetének. Hangsúlyosan foglalkozunk a zsidóság elérésével, felismerve azt, hogy a pogány (nem zsidó) hívők, a vadolajfa ágai be lettek oltva a szelíd olajfába, ami az áldás helyét jelenti számunkra is. Nem kevélykedünk a szelíd olajfa ágai ellen, és hitelesen kívánjuk bemutatni a kitöretett ágaknak (is) a zsidó Messiást. Elismerjük és képviseljük a Róma 1:16 elvét, amit Pál apostol folyamatosan követett a nem zsidó népek felé történő szolgálata során:

Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.  

Tanítunk a bibliai szövetségekről, az egyház/gyülekezet helyéről a szövetségekkel való viszonyban, a bibliai zsidó ünnepekről, minden évben megtartjuk a pészah ünnepét, és több bemutatót tartunk, mert így érthető meg az úrvacsora mélyebb jelentősége.

Az érdeklődők a pontos helyszín miatt kérjük e-mailben jelentkezzenek.  Email: bibliatanitasok(kukac)gmail.com

A két alábbi linken található cikkekben tájékozódhatnak a közösségről alkotott álláspontunkról. A közösség számára az Ari'EL szolgálat alapvetéseit és szisztematikus alaptanításait tartjuk irányadónak, a linkek szintén alább találhatóak.

Cikkek a gyülekezet választásról itt és a gyülekezetbe járásról itt. 

Alapvetéseink, hitelveink olvashatók itt.

A tanításainkat hanganyagban megtalálhatja a kép alá görgetve.

Salom,

Nagy Iván és Rita