Hírlevél Ari'EL Hungary 2018. január

Kedves Barátunk!

2018 év elején szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük az imáitokat, a támogatásotokat, azt, hogy jó szívvel gondoltok ránk, és fontos nektek is szolgálatunk több célja: a Biblia elkötelezett tanulmányozása, Izrael és az egyház kapcsolatának helyes megértése és alkalmazása, az evangélium elkötelezett hirdetése, külön érzékenységgel a Messiás test szerinti rokonai felé.  

A 2017-es év számunkra legmeghatározóbb eseménye a független helyszínen tartott közösség volt. Kéthetente tartunk (az esti bibliaiskolával váltakozó ritmusban) szombat délelőttönként messiási közösséget. Rendkívül örömteli és felszabadító kiemelten foglalkozni mindazzal, amit fontosnak tartunk a közösségben. Legyenek azok zsidó ünnepek vagy Isten sokféle kegyelmének kimeríthetetlen szempontjai, hálásak vagyunk a Messiásnak, hogy lehetőségünk nyílt őt ilyen módon szolgálni. A közösségről és az ott elhangzó tanításokról bővebb információ itt található. 

Bár nem tartottunk közösségi szinten szilvesztert, de mégis ehhez kapcsolódott számunkra az év utolsó napja. Egyik legjobb barátom látogatott hozzánk a családjával. A baráti együttlét keretében úrvacsorával fejeztük be az évet és 18 éves lányát bemerítettük. Azt hiszem, ennél áldottabb szilvesztert nehezen tudnék elképzelni.

2017 decemberében, másfél év után fejeztük be a Jelenések könyve és a bibliai eszkatológia tanulmányozásának első részét. Az armageddoni hadjárat, a Messiás 2. eljövetele és az ezt követő 75 napos átmenet témái zárták le az első részt.

Január 20-án szeretnénk folytatni a sorozatot a megszokott helyszínen, 18 órai kezdéssel. Új érdeklődőknek email megkeresésre elküldjük a pontos helyszínt.

A tervezett időpontok (változás esetén a regisztrált résztvevőket értesítjük):

2018. január 20, február 3, 17, március 3, 17, 31, április 14, 28, május 12

A 2. félév témája – a messiási királyság – a jövővel foglalkozó próféciák talán leginkább ismeretlen területe sokak számára. Nyilván nem lehet általánosítani, de közel harminc éves hívő életem során soha nem hallottam még csak érintőleges tanítást sem erről az időszakról, amely Isten üdvtörténeti tervének az egyik kiemelkedő csúcspontja. És ezt olyan közösségekre értem, akik teológiai megközelítésükben elvileg nem tagadják ennek a kornak a valóságát. Sajnálatos módon az egyház nagyobbik része allegorikusan tekint az Írások idevonatkozó próféciáira, és amillennista vagy posztmillennista megközelítésében nincs helye ennek az üdvtörténeti kornak.

A következő érdekes témákat kívánjuk minél nagyobb részletességgel tanulmányozni:

  • Bevezető: különböző megközelítések, értelmezések. Miért ezer év az ezer év? Isten királyságának a története
  • A messiási királyság létének az alapja – a feltétel nélküli szövetségek
  • A messiási királyság kormányzati felépítése
  • Izrael a messiási királyságban
  • Pogányok a messiási királyságban
  • Az utolsó lázadás és a végső ítélet
  • Az örök rend

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 4. Messiási konferencia időpontja elnyerte végső helyét a naptárban. Dr. Arnold Fruchtenbaum 2018. május 22-27 között, közel egy héten keresztül lesz a vendégünk és tanít bennünket bibliai igazságokra. A konferencia pontos helyszínéről, a tervezett témákról, és a napi időrendi beosztásról értesítünk benneteket, amint ezeket is sikerült előkészíteni. 

Békés új évet kívánunk. 

Salom, Iván és Rita