Örökölni a királyságot?

Pál a hívőknek Galáciában azt tanította, ha testben járnak, ez a jellemzőjük, nem öröklik Isten királyságát.

 

Tanításunkban arra tettünk kísérletet, hogy több igehelyet figyelembe véve bizonyítsuk, a kifejezés - örökölni Isten országát - a jutalmakra vonatkozik és nem az üdvösségre. Ez nagyobb témánk részét is képezi a Messiás ítélőszékével kapcsolatosan.

A kegyelmi tanítás rendkívül fontos eleme a hívő felelősségének a tisztázása. Amúgy is kegyelmi hívőket gyakran éri vád, hogy olcsó a kegyelem és törvény nélküliek. De erről szó sincsen. A hívő valódi felelőssége csak helyes evangéliumi alapon képes kialakulni. Az üdvbizonyosság és az abból fakadó helyes belső motiváció fontos része a megszentelődés kérdésének. A jutalmak kérdésének helyes ismerete további motiváció lehet a nyomásoktól mentes, felszabadult és lelkes szolgálatban.

 

A tanítás a Keren Jesuah Messiáshívő közösség alkalmán hangzott el 2017. november 25-én.